Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344933 z kapitałem zakładowym 32.606.600,00 złotych wniesionym w całości przez Gminę Miasto Płock, NIP 774-31-37-869, REGON 142149864

ogłasza konkurs 01/2017 na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE


pt. „Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej”

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka abonamentu miesięcznego na parkingu przy ul. Kościuszki 3a w wysokości 120 zł.

W ramach Strefy Płatnego Parkowania wprowadzonej w Płocku Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uruchomiła dwa płatne parkingi dla samochodów osobowych zlokalizowane przy ul. Kościuszki 3a i ul. Sienkiewicza 47.

Parkingi czynne są całą dobę. Opłata pobierana jest za korzystanie z miejsc postojowych w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W pozostałe godziny i dni parkingi są bezpłatne.

Zasady działania każdego z parkingów zawarte są w Regulaminach znajdujących się na parkingach.

Parking przy ul. Kościuszki 3a

Parking jako płatny został uruchomiony w dniu 01.08.2016 r.
Na parkingu wydzielono 56 miejsc postojowych.
Opłata pobierana jest przez obsługę osobową.
Cennik opłat parkingowych:
opłata godzinowa: 2,10 zł
abonament dzienny: 11,00 zł
abonament miesięczny: 170,00 zł (abonament do wykupienia abonamentu u obsługi parkingu do 5 dnia każdego miesiąca)
Osoby posiadające „Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej” są zwolnione z opłat parkingowych.

Parking na ul. Sienkiewicza 47Parking jako płatny został uruchomiony w dniu 23.11.2016 r.
Na parkingu wydzielono 54 miejsca parkingowe, z czego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, które są zlokalizowane poza strefą pobierania opłat.

Parking wyposażony jest w automatyczny system parkingowy do pobierania opłat: terminal wjazdowy (bileterka wraz ze szlabanem), terminal wyjazdowy (kasa automatyczna wraz ze szlabanem).

1. Zasada działania systemu parkingowego w godzinach płatnego parkowania:

 • Przy każdorazowym wjeździe na parking należy pobrać bilet wjazdowy, na którym będzie wydrukowana informacja o godzinie i dacie wjazdu. 
 • Wyjeżdżając z parkingu należy zatrzymać się przed terminalem wyjazdowym w celu dokonania opłaty za postój. 
 • Opłata wyliczana jest na podstawie biletu wjazdowego. 
 • Bilet wjazdowy należy podłożyć pod skaner kodów terminala wyjazdowego. 
 • Kwota do zapłaty wyświetlana jest na ekranie terminala wyjazdowego. 
 • Po dokonaniu opłaty należy przyciskiem potwierdzić konieczność lub brak konieczności wydrukowania biletu wyjazdowego. 
 • Szlaban otwiera się automatycznie po wykonaniu wymienionych wyżej czynności.
 • W przypadku zagubienia biletu wjazdowego istnieje możliwość wyjazdu po opłaceniu biletu awaryjnego.

2. Zasada działania systemu parkingowego poza godzinami płatnego parkowania:

 • W przypadku wjazdu na parking poza godzinami płatnego parkowania należy wykonać wszystkie czynności wymienione w pkt 1. 
 • Opłata za korzystanie z parkingu nie będzie naliczana. 
 • Na ekranie terminala wyjazdowego zostanie wyświetlona kwota należności 0 zł.
 • W przypadku wyjazdu pojazdu w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze zostanie naliczona kwota należności liczona od godz. 8:00 do momentu wyjazdu.

Cennik opłat parkingowych

 • wyjazd w ciągu 5 minut od wjazdu - brak opłaty
 • opłata godzinowa: 2,00 zł
 • bilet awaryjny: 20,00 zł (w przypadku np. zagubienia biletu parkingowego)

Płatność wyłącznie odliczoną gotówką - bilon o nominałach: 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

Terminal wyjazdowy nie zwraca wrzuconego bilonu i nie wydaje reszty.

Uroczystym otwarciem Przedszkola Miejskiego nr 5 na osiedlu Międzytorze Spółka Inwestycje Miejskie zakończyła program poprawy infrastruktury oświatowo-sportowej w Płocku. W rekordowym czasie trzech lat Spółka oddała do użytkowania pięć nowoczesnych obiektów oświatowych o łącznej kubaturze 70. 872 metrów sześciennych. Powstały :

 1. Przedszkole Miejskie nr 29 przy ulicy Kochanowskiego,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących specjalnych nr 7 przy ulicy Słonecznej,
 3. Przedszkole Miejskie nr 34 wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej,
 4. Hala Sportowa przy ZST „70” przy ulicy Kilińskiego
 5. Przedszkole Miejskie nr 5 przy ulicy Lachmana.

W wyniku prac Spółki do nowych obiektów przedszkolnych uczęszczać może ok. 600 przedszkolaków, nowoczesny Zespół Szkół Specjalnych pomieści ok. 90 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności oraz 150 dzieci z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Popularna Płocka „Siedemdziesiątka” może zaś pochwalić się nowoczesną halą sportową z widownią na 430 miejsc.
Wszystkie Inwestycje prowadzone przez Spółkę zakończone zostały w terminie i w przypadku żadnego zadania nie przekroczono kosztów przewidzianych na etapie przetargu. Warto także zaznaczyć, iż ich realizacja możliwa była dzięki innowacyjnemu programowi emisji obligacji wdrożonemu przez Spółkę wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Spółka Inwestycje Miejskie wyraża podziękowanie wszystkim Projektantom, Wykonawcom inwestycji oraz innym osobom dzięki, którym udało się doprowadzić do końca ten projekt.

Jesteś tutaj: Home